+BAŞARI HİKAYELERİ +HABERLER +ANİMASYONLAR

KİNEMATİK SİMULASYON VS NC KOD SİMULASYON

Ülkemizde savunma ve havacılık sanayinin hızla gelişmesi ile paralel olarak üretimde yaşanan zorluklar, çok eksenli CNC tezgâhların kullanılmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu tür kompleks CNC tezgahların sayısının artması ile beraber üretimde yaşanan zorlukların ve sıkıntıların çözüme ulaşması için CAM programları, post prosesör çözümleri ve artık olmazsa olmazlar arasına giren simulasyon programlarının kullanılması da zorunlu hale gelmektedir.

Çok eksenli CNC tezgâhların üretim aşamasında birçok faydası olduğu tartışmasız bir gerçek olmakla birlikle kullanımı da bir o kadar zordur. CAM programları ve post prosesör çözümleri ile tezgâh kullanımında büyük ölçüde verim alınabilmektedir. Ancak sadece iyi bir CAM programı ve iyi post prosesör kullanımı tek başlarına en verimli ve güvenli işlemeyi garanti etmez. NC kodlarda oluşabilecek her türlü hatanın önceden tespitini sağlamak ve parçaları doğru işleyebilmeyi garanti altına almak, sadece ve sadece iyi bir CNC simulasyon yazılımı ile sağlanabilir.

Bu amaçla günümüzde kullanılan iki tip simulasyon yazılımı vardır. Bunlardan ilki “Kinematik Simulasyon” olarak bilinen, CAM programlar içerisinde çalışan, ancak tezgâhta çalışacak NC kodu değil, bunun yerine daha henüz NC koda dönüştürülmemiş (post edilmemiş) ham takım yolu datasını simule eden yazılımlardır. İkinci simulasyon yazılımı ise “NC Simulasyon” yazılımı olarak bilinir ve tezgâhta çalışacak NC kod datasını simule eden, CNC tezgâhın kontrol ünitesinin tüm özelliklerini barındıran ve NC kod datasını bire bir CNC tezgâh ile aynı şekilde simule edebilen yazılımlardır.

KİNEMATİK SİMULASYON NC SİMULASYON KARŞILAŞTIRMASI

Kinematik simulasyon yazılımları parçanın nasıl işleneceği ve CAM programında takım yolunun nasıl oluşturulduğu hakkında size fikir verebilir fakat aslında gerçek bir NC simulasyonu değildir. Çünkü bu kinematik simulasyon, ilgili tezgâh için gerekli NC kodların post edilmeden önceki halinin (ham takım yolu datasının) simulasyonunu gösterebilirler. Kinematik simulasyon yazılımları, post prosesör işlemi sırasında hatalı bir NC kod oluştuysa bunu kesinlikle tespit edemez ve siz kinematik simulasyonunuzda bu operasyonu hatasız olarak görmeye devam ederken, oluşturduğunuz NC kod datasını CNC tezgâhta çalıştırdığınızda, bu durumla acı verici bir şekilde karşılaşırsınız. Bu nedenle kinematik simulasyon yazılımları her ne kadar size bazı avantajlar sağlasa da asla bir NC simulasyon yazılımının yerini tutmaz.

KİNEMATİK SİMULASYON NC SİMULASYON KARŞILAŞTIRMASI

İyi bir NC kod simulasyon yazılımında NC kod yazım hatalarını, takım dalma hatalarını, çarpmaları, olabilecek bütün işleme hatalarını görebilir, program sonunda işlenmiş parçanın ölçülerini alabilir ve inceleme fırsatını bulabilirsiniz. Bir NC kod simulasyonun size sağlayacağı temel avantajlar nelerdir?

  • Post proses edilmiş NC kodları tezgâha atmadan önce simule ederek post hatalarını (eğer varsa) önceden görebilirsiniz. Kinematik simulasyonda ise böyle bir imkânınız yoktur.
  • Parça kesimini önce simulasyon programında gördüğünüz için test kesimi ihtiyacınız ortadan kalkacaktır.
  • Takım ve tutucuların parçaya çarpması veya parçaya dalması gibi kritik durumları önceden simulasyon ortamında görerek bunları önleyebilirsiniz.
  • Takım ve tutucuların tezgâhın başka bir parçasına (tabla vb.) çarpma ya da sürtme gibi durumlarını önceden görerek, bunları önleyebilirsiniz.
  • İşlem sırasında gereksiz boş hareketler varsa bunları risk oluşturmayacak şekilde revize edebilirsiniz.
KİNEMATİK SİMULASYON NC SİMULASYON KARŞILAŞTIRMASI

Yukarıda saydığımız maddelerin hepsini gerçek üretime geçmeden fark ettiğiniz için zamandan tasarruf ederek aynı zaman diliminde daha çok parça işleyebilirsiniz. MANUS Yazılım olarak, post konusunda sunduğumuz güçlü yazılım çözümünden sonra, 2016 yılı başından itibaren yeni ürünümüz olan MANUSsim’i piyasaya sürüyoruz. MANUSsim gerçek bir NC Simulasyonunda olması gereken bütün özellikleri bünyesinde barındıran, güvenilir ve verimliliği önemli ölçüde arttıran bir yazılım çözümü olarak, ülkemiz imalat sanayisinin hizmetine sunulacaktır.

11
Eyl
2015 . MANUS